Przejdź do treści
Strona główna » O projekcie

O projekcie

Punkt Informacyjny OWiT Kraków (Ośrodek Wsparcia i Testów) jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach realizacji przez PFRON programu  pod nazwą „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Celem działania Punktu jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami poprzez nieodpłatne:

  1. Prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie;
  2. Świadczenie porad osobom z niepełnosprawnościami w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii wspierających i ich prezentacja;
  3. Prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii wspomagających w życiu codziennym lub pomoc osobom z niepełnosprawnościami w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie;
  4. Wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania asystującego w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnościami;
  5. Świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących. 
OWiT Kraków
Ośrodek Wsparcia i Testów w Krakowie przy ul. Focha 40

OWiT udziela również wsparcia opiekunom i rodzinom osób z niepełnosprawnościami. Zadaniem Ośrodka jest zaprezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w:

  • komunikowaniu się,
  • dostępie do informacji niezbędnych w nauce czy pracy,
  • rozwijaniu hobby,
  • zwiększeniu aktywności życiowej.

W Ośrodku Wsparcia i Testów w Krakowie, porad i konsultacji udzielają specjaliści z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz rehabilitacji. Przewidywanym efektem ich pracy ma być dobranie odpowiedniego sprzętu specjalistycznego do rodzaju niepełnosprawności, który  beneficjent będzie mógł wypożyczyć a następnie ubiegać się o jego zakup z dofinansowaniem.