Przejdź do treści
Strona główna » Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 18.09.2023 r. na zakup oprogramowania

w ramach projektu pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” realizowanego w ramach Programu Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin składania ofert to 26.09.2023 r., godz. 14:00.


Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 18.09.2023 r. na zakup sprzętu specjalistycznego

w ramach projektu pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” realizowanego w ramach Programu Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest poniżej:

Termin składania ofert to 29.09.2023 r., godz. 12:00.


Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 29.08.2023 r. na zakup oprogramowania

w ramach projektu pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” realizowanego w ramach Programu Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest poniżej:

Termin składania ofert to 07.09.2023 r., godz. 12:00.

Zamawiający informuje, iż modyfikuje Rozdział XI pkt 3. Zapytania ofertowego w następujący sposób: „Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do tego, a jeśli jest wymagane pełnomocnictwo to należy je do niej załączyć. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert: Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do dnia 08.09.2023 do godz. 12.00 na adres e-mail: [email protected] podając w temacie e-maila „Oferta na zakup oprogramowania specjalistycznego; znak sprawy 2/os/2023”.


Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 29.08.2023 r. na zakup sprzętu specjalistycznego

w ramach projektu pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” realizowanego w ramach Programu Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest poniżej:

Termin składania ofert to 06.09.2023 r., godz. 12:00.

Zamawiający modyfikuje Rozdział XI pkt 3. Zapytania ofertowego w następujący sposób: „Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do tego, a jeśli jest wymagane pełnomocnictwo to należy je do niej załączyć. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert: Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do dnia 07.09.2023 dogodz. 12.00 na adres e-mail: [email protected] podając w temacie e-maila „Oferta na  zakup sprzętu specjalistycznego; znak sprawy 2/ss/2023”.


Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 29.08.2023 r. na zakup sprzętu komputerowego

w ramach projektu pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” realizowanego w ramach Programu Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest poniżej:

Termin składania ofert to 6.09.2023 r., godz. 14:00.

Zamawiający informuje, iż modyfikuje Rozdział XI pkt 3. Zapytania ofertowego w następujący sposób: „Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do tego, a jeśli jest wymagane pełnomocnictwo to należy je do niej załączyć. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert: Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do dnia 07.09.2023 do godz. 14.00 na adres e-mail: [email protected] podając w temacie e-maila „Oferta na  zakup akcesoriów komputerowych; znak sprawy 2/ak/2023”


Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.02.2023 r. na zakup sprzętu specjalistycznego

w ramach projektu pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” realizowanego w ramach Programu Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest poniżej:

Termin składania ofert to 14.02.2023 r., godz. 12:00.


Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 01.02.2023 r. na zakup sprzętu komputerowego

w ramach projektu pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” realizowanego w ramach Programu Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest poniżej:

Termin składania ofert to 06.02.2023 r., godz. 12:00.


Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 20.01.2023 r. na zakup sprzętu specjalistycznego

w ramach projektu pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” realizowanego w ramach Programu Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest poniżej:

Termin składania ofert to 30.01.2023 r., godz. 14:00.


Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 20.01.2023 r. na zakup sprzętu komputerowego

w ramach projektu pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” realizowanego w ramach Programu Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest poniżej:

Termin składania ofert to 30.01.2023 r., godz. 12:00.