Przejdź do treści
Strona główna » Specjaliści » Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

W Ośrodku Wsparcia i Testów w Krakowie konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością pełni Justyna Cuże. Jest menadżerką działu rekrutacji, trenerką, konsultantką, doradczynią zawodową. Zawodowo „niepełnoprawnością” zajmuję się już prawie 20 lat.

Od prawie 7 lat dba o prawidłowy przebieg procesów rekrutacyjnych kandydatów i kandydatek z niepełnosprawnościami do pracy na terenie całego kraju. Prowadzi również szkolenia dla firm oraz instytucji publicznych z obsługi i współpracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Będąc rekruterką, z prawie 16-letnim doświadczeniem jako doradca zawodowy, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wspiera rozwój biznesu swoich klientów poprzez dostarczanie najlepszych osób do pracy.

Doradztwo zawodowe

Praca sprawia jej ogromną satysfakcję i pozwala wpływać na zmianę społeczną w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Wspólnie ze swoimi klientami i klientkami wypracowuję taki standard działania, dzięki któremu firma staje się otwarta i wrażliwa społecznie.

Dodatkowo wspiera indywidualne osoby z niepełnosprawnością – pracujące lub bezrobotne – w procesie uczenia się i zdobywania doświadczeń zawodowych oraz motywuje je do powrotu bądź wejścia na rynek pracy.

Od 2012 roku współpracuje z Uniwersytetem Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Prowadzi przedmiot Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Przedmiot jest w ramach studiów podyplomowych „Job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery”.

Ogromną radość i poczucie satysfakcji sprawiają jej informacje zwrotne od słuchaczy i słuchaczek na koniec zajęć, że „odczarowała” im osoby z niepełnosprawnościami.

Pozytywna zmiana

Ludzie mówią, że z uśmiechem nawiązuje kontakt. Przełamuje stereotypy o niepełnosprawności, nie stawiając przy tym pomników. Wraz ze swoimi klientami i klientkami pracuje na możliwościach, a nie na ograniczeniach. Mocno podkreśla, że ograniczenia nie powinny odgrywać najważniejszej roli w procesie rekrutacji, wprowadzania pracownika do zespołu, zarządzania zespołem, tworzenia strategii CSR. Sama jest osobą z niepełnosprawnością. W życiu i w pracy stawia wysoko poprzeczkę, nie podaje gotowych rozwiązań.

Zmienia obawę przed działaniem w potężną siłę napędową i wykorzystuje w pełni swoje możliwości na różnych płaszczyznach.